Myślątka na łąkach (2)

Łąka druga:

 

Rolę ojca kształtuje matka (ojciec sam się nie wykreuje, choćby nawet chciał i wiedział, o co w tej roli chodzi). Jeśli mąż nie jest dla żony chłopem, to nie stanie się ojcem dla swoich dzieci.