Owczarnia (2)

16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. (J 10)

A co Ty robisz, by nastała jedna owczarnia?