Chłosta

20 Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? – Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. 21 Do tego bowiem jesteście powołani. (1 P 2)

Czy przyjmujesz to powołanie, czy się przeciw niemu buntujesz?