W owym dniu

20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. (J14)

„W owym dniu poznacie…” – a więc teraz tego nie znamy, dopiero poznamy. Ale kiedy będzie ten ów dzień? A może już był – przecież Jezus mówił to do swoich uczniów w wieczerniku?

Ta myśl jest kontynuacją poprzedniej – 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

A zatem ten dzień dla jednych już był, a dla innych dopiero nastąpi – wszystko zależy od tego, czy przyjeliśmy Ducha Prawdy.

Czy odczuwasz, że jesteś w Chrystusie Jezusie, a On w Tobie?