Dążenie do doskonałości

11 Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie… (2 Kor 3)

 

Ile w Tobie radości? A gdy ktoś inny jest smutny, czy starasz się pokrzepić tę osobę?

A jak rozumiesz dążenie do doskonałości? Jak to się ma do wyścigu szczurów?