Uwierzyć nadziei wbrew nadziei

18 On to (Paweł pisze o Abrahamie)  wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. 19 I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. 20 I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. (Rz 4)

 

Czy potrafisz uwierzyć nadziei wbrew nadziei?

A co będzie, jeśli nie spełni się to, w co uwierzysz?