Starajcie się zrozumieć

13 Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników (Mt 9)

 

A czy wam udało się zrozumieć te słowa?

Bóg jest miłosierny, ale to nie o Jego miłosierdzie chodzi. Mówi przecież do nas. To od nas nie oczekuje ofiary, lecz raczej miłosierdzia. To my mamy być miłosierni. Ciekawa jest przy tym argumentacja – to co w niej najważniejsze, to to, że On nas powołał – skoro powołał, to wszyscy, których powołał, mają być razem. Ale powołał takich, jakimi jesteśmy, a jesteśmy grzesznikami; a więc mamy być dla siebie miłosierni, bo inaczej nie będziemy razem.

A jak wy je rozumiecie?