jeśli tylko Duch Boży

9 Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. (Rz 8)

 

Prawdziwy uczeń Chrystusa jest nim tylko dzięki temu, że dopuścił do siebie Ducha Świętego. Mało – tylko dzięki Niemu przemienia swoje życie.