Aby na imię Jezusa …

9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
    i darował Mu imię
    ponad wszelkie imię,
10 aby na imię Jezusa
    zgięło się każde kolano 
    istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.

(Flp 2)

 

Jeśli czasami wydaje Ci się, że jesteś całkowicie bezbronna (bezbronny), to dobrze:) Bo to przed Nim zegnie się każde kolano; nawet wtedy, gdy jesteś bezbronna (a wręcz szczególnie wtedy) Twoją mocą, Twoim oparciem, Twoją siłą jest Chrystus!