Szukajcie Pana

6 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
    wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
7 Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
    i człowiek nieprawy swoje knowania.
    Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
    i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
8 Bo myśli moje nie są myślami waszymi
    ani wasze drogi moimi drogami –
    wyrocznia Pana.
9 Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
    tak drogi moje – nad waszymi drogami
    i myśli moje – nad myślami waszymi.

 

                                                                   (Iz 55)

 

Czy to możliwe, by Pan nie pozwolił się znaleźć?

Czy to możliwe, by Pan nie był blisko?

 

* * *

Zagrożeniem dla nas samych są nasze myśli, nasze pragnienia – łatwo wybieramy nie te drogi, które Pan nam wskazuje, lecz te, które nam wydają się atrakcyjniejsze. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami; nie szukamy tych właściwych dróg, lecz szukamy własnych. Wydaje nam się, że wybieramy to, co najlepsze, a tymczasem narażamy się na to, że już nigdy nie usłyszymy Boga, który stoi obok nas i do nas woła…