Dopełnijcie mojej radości

2 dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, 3 a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. 4 Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! (Flp 2)

 

Pan każdemu daje jakiś talent – każdemu inny. Jednemu intelekt, drugiemu umiejętność odnajdowania istoty rzeczy, trzeciemu intuicję etyczną, czwartemu żarliwość w modlitwie… Każdy z nich ma prawo czuć się lepszy od innych, bo rzeczywiście w czymś nad innymi góruje. A jednak Paweł mówi wyraźnie w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie

Barbara początkowo gościła jedynie na innych blogach – swojego zaczęła prowadzić dopiero od początku roku. Szybko się okazało, że jej blog stał się najwyżej stojącym w rankingach onetu w grupie blogów o tematyce religijnej, zdecydowanie wyprzedzając blogi tych, którzy Barbarę namawiali do jego założenia. Teraz właśnie trwa zmasowany atak na Barbarę; prym wiedzie Ateista, ale do ataku przyłączyli się i inni. W tych atakach wykorzystywane jest to, co Basię boli najbardziej – okazywanie wyższości w stosunku do niej ze względu na jej brak wykształcenia. A przecież Paweł mówi wyraźnie w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.  A Barbara przewyższa nas wszystkich żarliwością swojej wiary. Właśnie prostota w najlepszym znaczeniu tego słowa, płynąca z tego nakazu 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. (Mt 5) sprawia, że tyle osób do niej przychodzi i tak ceni sobie to, co ona pisze. Z drugiej jednak strony drażni to innych – tych, którzy chcieliby trzymać rząd dusz…