Owoce w winnicy

1 Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi 
    pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!
    Przyjaciel mój miał winnicę
    na żyznym pagórku.
2 Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni
    i zasadził w niej szlachetną winorośl;
    pośrodku niej zbudował wieżę,
    także i tłocznię w niej wykuł.
    I spodziewał się, że wyda winogrona,
    lecz ona cierpkie wydała jagody.

(Iz 5)

 

Jakim jestem owocem? Czy aby nie cierpką jagodą?