Czemuż?

17 Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić
    z dala od Twoich dróg,
    tak iż serce nasze staje się nieczułe
    na bojaźń przed Tobą?

(Iz 63)

 

Czemuż?