Cieszmy się…

Nie potrafimy się cieszyć tym, co mamy, ciągle chcielibyśmy mieć więcej.. Zapominamy o tym, że bardzo szybko możemy utracić wszystko to, co wydaje się nam, że posiadamy.

Tymczasem mamy być gotowi do drogi – Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! (Łk 12:35); posiadając coś (a ściślej budując w sobie przekonanie, że coś posiadamy), zatracamy gotowość do pójścia tam, gdzie Pan nam wskaże. I to wcale nie musi chodzić o jakieś dobra materialne – chodzi o wszystko, co wydaje się nam, że posiadamy…

Cieszmy się tym, co mamy – bo to nagroda za nic; cieszmy się, póki to mamy..