Fundament

Dzisiejszy świat choruje na to, że miłość ceni sobie tylko deklaratywnie; tymczasem miłość, o ile tylko jest to miłość, jest tym, co w życiu najważniejsze. To jedyny fundament, na którym warto budować życie.

I nie ma miłości złej – każda miłość jest dobra – i to dla wszystkich, którzy pozostają w jej kręgu.