Na dziedzińcu

17 A służąca odźwierna rzekła do Piotra: «Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?» On odpowiedział: «Nie jestem». 18 A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się [przy ogniu].

Pragniemy się ogrzewać, choć bywa, że wypieramy się Tego, który jako jedyny może prawdziwie nas ogrzać…

Tym, który nigdy się nie wyparł, był następca tego, który na wyparcie był najbardziej narażony – dziś przypada kolejna rocznica odejścia do Pana Jana Pawła II.