Defilada

Dziś ks. Piotr Pawlukiewicz bardzo ładnie powiedział:

To nie ci spotkali się z żołnierzami, którzy dojechali tam pociągami; spotkali się ci, którzy nie dolecieli. W niebie na pewno odbyła się defilada przed Panem Prezydentem wszystkich poległych żołnierzy – na jego powitanie.

(niestety cytuję z pamięci)