Ojcze nasz (4)

1 Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». 2 A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: 
    Ojcze, niech się święci Twoje imię; 
    niech przyjdzie Twoje królestwo! 
3 Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień 
4
 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; 
    i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».  (
Łk 11)

 
 

I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; 

Muszę nauczyć się przebaczać. Bez mojego przebaczenia, sam go nigdy nie zaznam. Jeśli sam nie nauczę się przebaczać, nie uwierzę, że i mnie przebaczono. Nie uwierzę, że Bóg mi przebaczył.