Ojcze nasz (5)

1 Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». 2 A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: 
    Ojcze, niech się święci Twoje imię; 
    niech przyjdzie Twoje królestwo! 
3 Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień 
4
 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; 
    i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».  (
Łk 11)
 
 

I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. 
 

Ty Panie nigdy nie wystawiasz mnie na próbę, ale takie próby do mnie dopuszczasz. To, czy im ulegnę, w ostatecznym rozrachunku zależy ode mnie. Nie to, bym był w stanie nie ulec pokusie – do tego nie jestem zdolny. Ale zawsze mogę zwrócić się do Ciebie, byś to Ty Panie, mnie do tego uzdolnił.