On rozprasza ludzi…

51 On przejawia moc ramienia swego, 
    rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. (Łk 1)

Miałem taki zamysł na blogu ks. Tomasza, by ks. Tomasz zauważył, że choć nie jest im winien, to jednak on sam jest źródłem linczów na swoim blogu. 
Teraz jestem wrogiem nr 1 (większym od Attonna), Moherek już do mnie nie przychodzi, a ks. Tomasz na pośrednictwem Marty powiedział mi, bym na przyszłość najpierw przeczytał to, co on przeczytał, zanim się odezwę…
Pyszniłem się swoim zamysłem…