Polskie piekiełko

 35 A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». 36 Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 37 mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». (Łk 23)

Mówi się „polskie piekiełko”, ale patrzcie – tu jest to samo. Żydzi nie mogli darować Jezusowi, że wyrasta ponad nich. Gdy uzdrawiał, byli tym zachwyceni, ale jednocześnie rosła w nich zawiść, że On może, a oni nie. I właśnie teraz dali upust swej zawiści. 
– Znacie to?
– Znamy.