A jak było za dni Noego

37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 39 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. (Mt 24)
 
Rano szykuję sobie śniadanie do pracy, następnie biegnę do kościoła. Odwożę córkę do szkoły i jadę do pracy. Po przyjeździe pierwszy posiłek, no i praca… Wracam do domu, odgrzewam obiad. Trochę rozmów, trochę pomocy w nauce i mnóstwo telewizji. A potem spać.
Dzień podobny do dnia. Nic się nie wydarzy…