Trwajcie więc cierpliwie

7 Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. 8 Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. 9 Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. 10 Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. 
(Jk 5)

W dzisiejszych czasach brakuje nam cierpliwości. Wszystko chcielibyśmy już, natychmiast i najlepiej, by to nas nic nie kosztowało…
Tymczasem Jakub podaje nam świetny wzór – rolnik na efekt swojej pracy musi czekać co najmniej rok. Pośpiech tu się nie zda na nic – jest czas siewu i czas żniw… Co raz mniej jest ludzi, którzy wyrastają w tym rytmie, którzy ten rytm rozumieją… 
Tymczasem ten sam rytm obowiązuje, gdy chcemy wyjść naprzeciw miłości. Każdej miłości. W tym tej największej – Jezusa Chrystusa.
Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana.