Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść?

2 Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów 3 z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» 4 Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 5 niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 6 A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».  (Mt 11)
 
Zwróćcie uwagę, jak odpowiedział Chrystus – nie mówił Tak, to ja; powiedział «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 5 niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.» Pan chce, byśmy sami Go odkrywali w tym, co po sobie zostawia…
 
* * *
Dokładnie tak samo jest z nami – to nieważne, co o sobie sami mówimy, ani co inni o nas mówią; ważne jest dobro, które po nas zostaje. To ono świadczy o tym, kim jesteśmy.