Juda

2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci (Mt 1) 
1 Jakub przywołał swoich synów mówiąc do nich: «Zgromadźcie się, a opowiem wam, co was czeka w czasach późniejszych. 2 Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba,słuchajcie Izraela, ojca waszego! 
8 Judo, ciebie sławić będą bracia twoi,twoja bowiem ręka na karku twych wrogów!Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon!9 Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu:jak lew czai się, gotuje do skoku,do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić?10 Nie zostanie odjęte berło od Judyani laska pasterska spośród kolan jego,aż przyjdzie ten, do którego ono należy,i zdobędzie posłuch u narodów! (Rdz 49)
 
Juda był dopiero czwartym synem Jakuba. Przed nim byli Ruben (3 Rubenie, synu mój pierworodny, tyś moją mocą i pierwszym płodem mojej męskiej siły, górujący dumą i górujący siłą4 Kipiałeś jak woda: nie będziesz już górował, bo wszedłeś do łoża twego ojca, wchodząc zbezcześciłeś moje łoże!), Symeon i Lewi (5 Symeon i Lewi, bracia, narzędziami gwałtu były ich miecze. 6 Do ich zmowy się nie przyłączę, z ich knowaniem nie złączę mej sławygdyż w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli bydło). Ale to on stał się dziedzicem. Powołani byli inni, ale został nim on.
 
 
* * *
 
Powołany jest każdy z nas. Ale czy zostaniemy dziedzicami?