Wy jesteście solą

13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5)
 
Gdybym był solą niezwietrzałą, to ludzie widząc mnie, chwaliliby Boga-Ojca, widząc to, co robię… Bo Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
Ale ja nawet jeśli jestem światłem, to ukrytym pod korcem… Tego światła nie widać…
Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?