Stracić Łazarza

Ktoś przypomniał mnie, a ja przypomnę wam to, co napisałem przed rokiem odnośnie dzisiejszej ewangelii (J12, 1-11):

Szczególną jednak uwagę zwracam na następujące słowa:
10 Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, 11 gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.
Pamiętajcie, to całkiem normalny los świadków Jezusa.
(całość można przeczytać tu)