Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym

Dziś tak znane czytanie, że zacytuję tylko fragment:

 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«.
Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«.

(Mt 25, 31-46)

Przypowieść o talentach pokazuje, że jesteśmy tylko dyspozytariuszami tej miłości, którą od Boga otrzymujemy, że naszą rolą jest rozdawanie jej wszystkim, których Bóg postawi na naszej drodze.

Dziś poznajemy, jak ta miłość „wraca” do Niego… Osądzeni będziemy tylko z tego, co zrobiliśmy z tą miłością, którą od Niego dostajemy…