Jedno ciało

(3) Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». (4) Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; (5) różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; (6) różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. (7) Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.
(12) Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. (13) Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. (1 Kor)

Nieważne, jaka jest twoja rola – ważne jest tylko to, czy to ta, którą Bóg tobie powierzył. Nieważne jaka, bo wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. O ile jest się członkiem tego ciała, to choćby był to najdrobniejszy z członków, ważne jest tylko to, że i stanowi to ciało. (Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.)
No chyba, że nie stanowi – a więc, gdy jedynie wydaje mu się, że jest członkiem. To ważne, by rzeczywiście pozwalać Duchowi Świętemu na to, by w nas działał, by nas kreował, by kształtował wedle Jego woli.