Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki

(27) Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, (28) a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. (29) Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. (30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10, 27-30)

Nikt nie wyrwie – ani inny człowiek, ani nawet szatan. Tylko ja sam jestem dla siebie zagrożeniem, bo mogę pójść za tym, który chce mnie wyrwać, a nie może. To tylko ja sam mogę powiedzieć Bogu NIE.