Tyś jest mój Syn umiłowany

(6) Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. (7) I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. (8) Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. (9) W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. (10) W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. (11) A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. (Mk 1)
Bóg-Ojciec wypowiedział te słowa do swego Syna. Ale przecież Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. (Ga 3:26), a także Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. (Rz 8:14).
A więc Ty, jeśli tylko wybrałaś / wybrałeś tę drogę, którą jest Jezus Chrystus, jeśli pozwalasz się prowadzić Duchowi Świętemu, to Ty również jesteś adresatką / adresatem tych słów.