Do Ojca

(1) Przed świętem Paschy Jezus wiedział, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. A ponie­waż umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę mi­łość okazał im aż do końca. (J 13)

Niezwykły to rok, gdy akurat 10-ta rocznica przypada na Wielki Czwartek. Największy nasz Kapłan i te niezwykłe w tym kontekście słowa z dzisiejszego czytania…