Tomasz zwany Bliźniakiem

(19) Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. (20) A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. (21) Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: „Pokój wam! Jak Mnie po­słał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. (22) Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił: „Przyjmijcie Ducha Świętego. (23) Tym, któ­rym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzy­macie, są zatrzymane”. (24) Tomasz, zwany Didymos, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. (25) Pozostali uczniowie mówili więc do niego: „Zobaczyliśmy Pana”. On jednak odparł: „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swo­jej ręki w Jego boku”. (26) Po ośmiu dniach uczniowie znów by­li wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. (27) Następnie rzekł do Tomasza: „Unieś tutaj swój palec i zo­bacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. (28) Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: „Pan mój i Bóg mój!”. (29) Jezus zaś rzekł do niego: „Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśli­wi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli”. (30) Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. (31) Te natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie” w Jego imię. (J 20)
Tak to już z bliźniakami jest, że nie za bardzo wierzą w to, co inni im mówią, że widzieli na własne oczy – doskonale wiedzą, że bardzo łatwo o jakąś mistyfikację (ciekaw jestem, czy jest choćby jedna para bliźniaków, która w jakiś życiowych sytuacjach nigdy by się ze sobą nie zamieniała?).
No i dzięki temu dziś wiemy, że w ciele Jezusa Zmartwychwstałego były ślady po ranach.

Tomasz zwany Bliźniakiem

(19) Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. (20) A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. (21) Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: „Pokój wam! Jak Mnie po­słał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. (22) Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił: „Przyjmijcie Ducha Świętego. (23) Tym, któ­rym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzy­macie, są zatrzymane”. (24) Tomasz, zwany Didymos, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. (25) Pozostali uczniowie mówili więc do niego: „Zobaczyliśmy Pana”. On jednak odparł: „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swo­jej ręki w Jego boku”. (26) Po ośmiu dniach uczniowie znów by­li wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. (27) Następnie rzekł do Tomasza: „Unieś tutaj swój palec i zo­bacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. (28) Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: „Pan mój i Bóg mój!”. (29) Jezus zaś rzekł do niego: „Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśli­wi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli”. (30) Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. (31) Te natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie” w Jego imię. (J 20)
Tak to już z bliźniakami jest, że nie za bardzo wierzą w to, co inni im mówią, że widzieli na własne oczy – doskonale wiedzą, że bardzo łatwo o jakąś mistyfikację (ciekaw jestem, czy jest choćby jedna para bliźniaków, która w jakiś życiowych sytuacjach nigdy by się ze sobą nie zamieniała?).
No i dzięki temu dziś wiemy, że w ciele Jezusa Zmartwychwstałego były ślady po ranach.