Bo miłość pochodzi od Boga..

(7) Umiłowani, miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. (8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. (9) Miłość Boża ukazała się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swego Jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli ży­cie. (10) Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę prze­błagalną za nasze grzechy. (1J 4)
Jedynym źródłem miłości jest Bóg – nie ma innego źródła. A więc nawet gdy Jego kochamy, to ta miłość ma swoje źródło również w Nim – na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował. To dzięki Jego miłości my możemy kochać i Jego, i każdego, kogo On postawi na naszej drodze.