Święcenia kapłańskie

Właśnie teraz rozpoczęła się msza w Świątyni Opatrzności, podczas której zostaną wyświęceni nowi prezbiterzy:

(dziś pokazuję już od początku mszy)