Różne są dary, ale Duch jest jeden

(4) Różne są dary, ale Duch jest jeden. (5) Różne są po­sługi, ale Pan jest jeden. (6) Różne są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. (7) W każdym uwidacz­nia się działanie Ducha dla wspólnego dobra. (8) Jednemu Duch daje słowo mądrości, innemu ten sam Duch daje rozumienie słowa. (9) Jednego Duch obdarza wiarą, innemu ten sam Duch udziela daru uzdrawiania. (10) Jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków. (11) A wszystko to daje jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu, jak chce.

Każdy z nas jest inny. Nikt z nas nie jest doskonały – Duch udziela darów tak, jak chce, a nie wszystkim wszystkie. Jednak każdy z nas dostaje jakiś dar, by mógł służyć Panu (a więc by wzrastał w miłości). A przez to ważne jest, by ten dar wykorzystać (a nie zakopać, o czym jest mowa w przypowieści o talentach).
Może więc i ja mam nadal pisać, choćby nawet wydawało mi się, że nikt tego nie czyta (i nie myślę tu o blogu, bo tu wiem, że nawet dwie osoby czytają regularnie i często – dziękuję, kilka regularnie, choć rzadko i jeszcze parę okazjonalnie).


A co Tobie Pan mówi poprzez to czytanie?