W owym dniu

20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. (J14)

„W owym dniu poznacie…” – a więc teraz tego nie znamy, dopiero poznamy. Ale kiedy będzie ten ów dzień? A może już był – przecież Jezus mówił to do swoich uczniów w wieczerniku?

Ta myśl jest kontynuacją poprzedniej – 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

A zatem ten dzień dla jednych już był, a dla innych dopiero nastąpi – wszystko zależy od tego, czy przyjeliśmy Ducha Prawdy.

Czy odczuwasz, że jesteś w Chrystusie Jezusie, a On w Tobie?

 

Czy Go widzisz?

16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. (J14)

Czy Go widzisz? Czy Go znasz?

 

 

Ofiara duchowa

Kapłan żydowski w swojej świątyni sprawował ofiarę, z którą przychodzili bogobojni Żydzi, czyli np. piekł baranka, z którym, jako ofiarą, przyszła jakaś rodzina. Tego upieczonego baranka spożywał i on (co lepsze kąski), i ta rodzina – odbywała się uczta. Św. Piotr mówi wyraźnie, że jesteśmy wezwani do tego, by sprawować taką ofiarę, ale już nie ze zwierząt, lecz ofiarę duchową. Każdy z nas jest tą świątynią i każdy z nas jest wezwany do składania w tej świątyni ofiary duchowej.
Czymże jest dla Ciebie ofiara duchowa? Na czym polega składanie ofiary duchowej?
 

Kto we Mnie wierzy

12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję (J14)
Jakie są Twoje dzieła?
 

Przyjdę powtórnie i zabiorę was

3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (J14)

Czy czekasz na ten dzień? Czy sama myśl o tym dniu napełnia Cię radością?

 

Chłosta

20 Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? – Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. 21 Do tego bowiem jesteście powołani. (1 P 2)

Czy przyjmujesz to powołanie, czy się przeciw niemu buntujesz?

 

Owczarnia (2)

16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. (J 10)

A co Ty robisz, by nastała jedna owczarnia?

 

Owczarnia

4 A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. 5 Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».  (J 10)

A Ty czyim jesteś głosem?

 

 

Droga do Emaus (2)

30 Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 31 Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go  (Łk 24)

Jak widać, niezawodną metodą otwierania własnych oczu jest spożywanie Chleba. A Ty, czy go spożywasz?

 

Droga do Emaus

15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 16 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. (Łk 24)

A jakie są Twoje oczy?