Imię określa istotę człowieka

(5) Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan z od­działu Abiasza, imieniem Zachariasz. Miał on żonę z rodu Aarona, której było na imię Elżbieta. (6) Oboje byli sprawiedli­wi przed Bogiem, bo nienagannie zachowywali wszystkie przykazania i przepisy Pańskie. (7) Nie mieli oni dziecka, po­nieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w pode­szłym wieku. (8) Pewnego razu Zachariasz sprawował kapłańską służbę przed Bogiem według ustalonej kolejności swojego oddziału. (9) Zgodnie ze zwyczajem kapłańskim został on wyznaczony przez losowanie, by wejść do świątyni Pana i złożyć ofiarę kadzenia. (10) A w czasie składania ofiary mnóstwo ludzi mo­dliło się na zewnątrz. (11) Nagle po prawej stronie ołtarza kadzenia ukazał mu się anioł Pański. (12) Zachariasz przeraził się na jego widok i ogarnął go lęk. (13) Lecz anioł powiedział do niego: „Nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. (14) Będzie to dla ciebie powodem radości i wesela i wielu będzie się cieszyć z jego narodzenia. (15) Stanie się wielki przed Panem; nie będzie pił wina ani sycery i już w łonie matki napełni go Duch Święty. (16) Wielu Izraelitów nawróci do Pana, ich Boga. (17) Sam pójdzie przed Nim w duchu i mo­cy Eliasza. Zwróci serca ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku mądrości sprawiedliwych i przygotuje Panu lud dobrze usposobiony.  (Łk 1, 5-17)  

https://youtu.be/gPjUf0_gMIc?t=2300

Ojcze nasz

(7) Gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wy­daje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. (8) Nie na­śladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, za­nim Go poprosicie. (9) Dlatego wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. (10) Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się spełnia Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. (12) I daruj nam nasze długi, jak i my darowaliśmy naszym dłużnikom. (13) I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego. (14) Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski. (15) Lecz jeśli nie darujecie lu­dziom, to i wasz Ojciec nie daruje wam przewinień.  (Mt 6)

Bardzo zachęcam do wysłuchania dzisiejszego kazania ks. Piotra Celejewskiego:

https://youtu.be/ec4X4drXlrQ?t=1943

 

Ciekawe historyjki, jak to nawet w relacji z sejmu nie pojawia się Krzysztof Bosak

Na spotkaniu w Opolu Krzysztof Bosak opowiadał zabawne historyjki o tym, jak to nie ma go w mediach głównego nurtu – ani w TVP, ani w TVN-ie. W odróżnieniu od tzw. totalnej opozycji, która sama tak się nazwała i widzi uprawianie polityki na zasadzie totalnej negacji wszystkiego, co rząd zaproponuje i co robi, Konfederacja jest opozycją merytoryczną – i paradokasalnie właśnie to sprawia, że są nieobecni ani w jednej, ani w drugiej telewizji (bo ani tu, ani tam nie pasują). Mało – przez swoją rzeczowość są groźni dla głównych sił sporu. Zarówno PiS, jak i PO kochają polaryzację poglądów, bo to mobilizuje elektorat, a dla samych partii jest bezbolesne; rzeczowa analiza zawsze może się okazać kłopotliwa.

Warto posłuchać, bo to warto wiedzieć, że są tacy politycy, którzy niczego nie udają – swoich poglądów nie muszą dopasowywać do aktualnych sondaży opinii publicznej. Niestety nie znalazłem tego filmiku na YT i przez to nie mogłem ustawić od właściwego miejsca (rzeczywisty początek 4:30):

https://www.facebook.com/krzysztofbosak.mikroblog/videos/2501430183502948/?t=383