Myślątka na łąkach (12)

Łąka dwunasta:

 

Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa – podzielony, rani, jest zgorszeniem dla niewierzących i dla wyznawców innych religii… Tego podziału pragnie szatan! I on kieruje tymi, którzy ten podział utrwalają i go pogłębiają – Jezus prowadzi tych, którzy pragną zjednoczenia naszych kościołów. Ludzie otwarci potrzebni są we wszystkich kościołach – również w naszym.