Myślątka na łąkach (13)

Łąka trzynasta:

 

Zgadzam się z tym, co Asia napisała na temat Lutra. A podkreślam to tak, bo nie zgadzam się z przypisywaniem mi twierdzenia, że Lutrem kierował szatan. Ja nic takiego nie mówiłem. Proszę odróżniać momenty historyczne – reformacja dla całości kościoła była potrzebna, nie mam co do tego wątpliwości; jednak teraz jest taki moment, w którym potrzebne jest zjednoczenie. Ci, którzy dzisiaj głoszą niemożność zjednoczenia, którzy wyolbrzymiają różnice (we wszystkich kościołach), to ci są kierowani przez szatana. Nie wdaję się w różnice dogmatyczne, bo problem wcale nie dotyczy wcale dogmatów – problem dotyczy generalnego nastawienia do siebie.

Błagam Was – nie dzielmy się, lecz zacznijmy w końcu dostrzegać, że prowadzi nas ten sam Jezus Chrystus i że nie ma On większego pragnienia, by to Jego Ciało w końcu przestało krwawić.