Jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy

(1) Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. (2) Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. (3) Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. (1J 3,1-3)

Dwie rzeczy – po pierwsze św. Jan tłumaczy nam, dlaczego jesteśmy tak niezrozumieni przez innych – Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 
I druga – będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest; dziś nie jest dostępny naszemu poznaniu, ale kiedyś będzie i dopiero wtedy upodobnimy się do Niego!
Ale najważniejsze jest to, że my, ci niezrozumieni i sami nie mogący poznać Jezusa, mamy jednak przed sobą perspektywę:
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.