Ojcze nasz

(7) Gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wy­daje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. (8) Nie na­śladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, za­nim Go poprosicie. (9) Dlatego wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. (10) Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się spełnia Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. (12) I daruj nam nasze długi, jak i my darowaliśmy naszym dłużnikom. (13) I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego. (14) Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski. (15) Lecz jeśli nie darujecie lu­dziom, to i wasz Ojciec nie daruje wam przewinień.  (Mt 6)

Bardzo zachęcam do wysłuchania dzisiejszego kazania ks. Piotra Celejewskiego: