Ofiara duchowa

Kapłan żydowski w swojej świątyni sprawował ofiarę, z którą przychodzili bogobojni Żydzi, czyli np. piekł baranka, z którym, jako ofiarą, przyszła jakaś rodzina. Tego upieczonego baranka spożywał i on (co lepsze kąski), i ta rodzina – odbywała się uczta. Św. Piotr mówi wyraźnie, że jesteśmy wezwani do tego, by sprawować taką ofiarę, ale już nie ze zwierząt, lecz ofiarę duchową. Każdy z nas jest tą świątynią i każdy z nas jest wezwany do składania w tej świątyni ofiary duchowej.
Czymże jest dla Ciebie ofiara duchowa? Na czym polega składanie ofiary duchowej?