Dary nieodwołalne

29 Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. 30 Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, 31 tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami <w czasie obecnym> mogli dostąpić miłosierdzia. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. (Rz 11)
 
Mogłoby się wydawać, że Żydzi odrzucając Chrystusa ostatecznie odrzucili swoje wybranie – tymczasem św. Paweł pisze wyraźnie, że tak nie będzie 29 Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Pamiętajmy więc – nasi starsi bracia w wierze będą się cieszyć chwałą Pana tak samo, jak my.
Ale w tej konstatacji jest i pociecha dla nas – nawet jeśli zdarzy się nam, że odrzucimy Chrystusa, to i tak nadal pozostajemy przez Niego wybrani.