Ogołocił samego siebie…

6 On, istniejąc w postaci Bożej,
    nie skorzystał ze sposobności,
    aby na równi być z Bogiem,
7 lecz ogołocił samego siebie,
    przyjąwszy postać sługi,
    stawszy się podobnym do ludzi.
    A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
8 uniżył samego siebie,
    stawszy się posłusznym aż do śmierci –
    i to śmierci krzyżowej.
9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył 
    i darował Mu imię
    ponad wszelkie imię,
10 aby na imię Jezusa
    zgięło się każde kolano 
    istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
11 I aby wszelki język wyznał,
    że Jezus Chrystus jest PANEM –
    ku chwale Boga Ojca.
(Flp 2)

Dlatego Bóg darował Mu imię ponad wszystkie imię. 
A jakie jest Twoje imię?