Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

Proponowałbym zatrzymać się na chwilę i posłuchać kazania, jakie ks. Piotr Celejewski przygotował na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego (będzie to wersja wygłoszona na wczorajszej mszy wieczornej – dzisiejsza nieco się różni, ale ponieważ to jest cały czas pobierany strumień, to nie mógłbym ustawić na początek kazania; a więc wersja wczorajsza):

Ks. Piotr zadaje nam pytanie, jakie znaczenie dla mnie, człowieka żyjącego w XXI wieku, ma prawda, że Bóg-Człowiek wstąpił do nieba?

Warto posłuchać.