Królestwo Boże będzie wam zabrane

42 Jezus im rzekł: <Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 44…>  (Mt 21)

 

Te słowa wielokrotnie były wykorzystywane jako uzasadnienie antysemityzmu. Myślę, że nade wszystko należy na nie patrzeć, jako na na próbę wstrząśnięcia faryzeuszami, a w drugiej kolejności, jako próbę wstrząśnięcia nami – dziedzicami faryzeuszy, którzy, jak to faryzeusze, nie poczuwają się do tego, że nimi są.

Przymierze zawarte z Izraelem jest nieodwołalne – choć to wydaje się być całkowicie nierealne, będziemy jeszcze stanowić z naszymi starszymi braćmi w wierze, jeden Kościół.