Na początku było Słowo

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. (4) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, (5) a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (6) Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. (7) Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.(8) Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości. (9) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. (10) Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. (11) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (12) Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – (13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. (14) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (15) Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. (16) Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. (17) Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. (18) Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. (J 1)
Do każdego z nas przychodzi Logos – rozum, słowo, myśl (a także prawo). I każdy może to Słowo przyjąć, lub je odrzucić (a swoi Go nie przyjęli). Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi – Bóg stał się człowiekiem, byśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi.
4 odpowiedzi na “Na początku było Słowo”

  1. Bóg-Słowo; przy narodzeniu przynosi prawo Boże. Czy ustanawiający prawo ludzkie mogą nie liczyć się z prawem Boże? Mojżesz dał prawo ludzkie; Jezus przyniósł prawo Boże;

    1. Oj Basiu, trochę poleciałaś – dekalog, to prawo ludzkie?! Czegoś tu nie rozumiem 🙁 W każdym razie czytając prolog do ewangelii św. Jana trzeba mieć świadomość tego, że greckie Logos jest pojęciem szerszym od tego, które przyjęło się w naszych tłumaczeniach. Oczywiście to jest Słowo i absolutnie nie zmieniałbym tłumaczeń, ale czytając, trzeba widzieć to szerzej.No i bardzo ciekawy wątek poruszyłaś, bo rzeczywiście jednym ze znaczeń jest prawo. Przy czym Jezus nie przyszedł na świat, by znieść Prawo, lecz by je wypełnić (por. Mt 5:17). Tak dokładnie to mowa tam i o Prawie i o Prorokach – a więc nade wszystko o tym, że w Jezusie wypełniają się wszystkie proroctwa. Ale w takim razie o co chodzi z tym prawem (poza tym, że Jezus go nie znosi)?Otóż Prawo Boże działa w nas – dokładnie w każdym człowieku (i to bez względu na wiarę, w jakiej ktoś się urodził). Jednak ciążą na nas skutki grzechu pierwszych rodziców – i to dopiero po przyjściu Jezusa mamy szansę przezwyciężyć skutki tego grzechu. A więc w prologu ewangelii janowej mamy prawo wstawiać również słowo Prawo w miejsce Słowo – bo również taki jest sens tego prologu.

    2. Masz rację – poknociło mi się ; miało być; prawo żydowskie to prawo ludzkie; Jezus wypełnił prawo Boże;

    3. Każdemu się może zdarzyć. Ale najważniejsze, że właśnie na to prawo zwróciłaś uwagę, bo jak widać, potraktowałem je nieco po macoszemu – nawet wymieniłem tylko w nawiasie. A więc to Duch święty Ciebie przysłał, by dowartościować prawo 🙂

Możliwość komentowania została wyłączona.