Jeszcze się nie okazało

(1) Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, aby­śmy zostali nazwani dziećmi Bożymi – i nimi jesteśmy! Świat nie zna nas, ponieważ nie poznał Jego. (2) Umiłowani, te­raz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to okaże, będziemy do Niego po­dobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. (3) Każdy, kto pokła­da w Nim tę nadzieję, staje się czysty, jak On jest czysty. (1J 3)

Jeszcze się nie okazało kim będziemy, bo nasze ciało (takie, jakie ono jest w tej chwili) nam to uniemożliwia. Będziemy do Niego po­dobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest – teraz nie widzimy Go, bo nasze zmysły nam na to nie pozwalają; po przeobrażeniu naszych ciał, ujrzymy Go, a gdy ujrzymy, rozpoznamy nasze podobieństwo do Niego, bo On nas stworzył na swój obraz i podobieństwo (por. Rodz 1,26).
Utrata tej pierwotnej jedności to jednak nie tylko sprawa ciała – równie istotne są konsekwencje grzechu pierworodnego. Gdy sami zaczęliśmy nazywać, co jest dobre, a co złe, utraciliśmy tę pierwotną jedność z Nim, która ułatwiała wybór właściwej drogi. Dziś jest nam trudniej, bo może nam się wydawać, że wybieramy dobro, gdy tymczasem wybieramy zło. Chyba, że zawsze pokładamy w Nim nadzieję, gdy przestajemy stanowić Tak ma być, lecz staramy się rozpoznawać Jego wolę. Kto tak postępuje, staje się czysty, jak On jest czysty.

4 odpowiedzi na “Jeszcze się nie okazało”

  1. Piszesz, że straciliśmy pierwotną jedność z Nim przez grzech- tak, ale tę jedność On nam przywraca poprzez Sakrament Eucharystii. Jeśli uwierzyć naprawdę w Ciało i Krew Chrystusa, to przyjmując Jego Samego, stajemy się Świątynią Jego …… On w nas mieszka… Jeśli sam Bóg w nas mieszka to Zbawienie jest naszym udziałem już teraz.Dlatego błogosławieni cisi, pokorni….., ich postanowienia podjęte w porozumieniu z Chrystusem, są Jego wolą. Popatrzmy dziś na wizerunki świętych……..

    1. Sakramentu Eucharystii zazdroszczą nam dusze w czyśćcu cierpiące (co jednoznacznie było powiedziane w świadectwie Anny). Tym największym, co możemy dla nich zrobić, to zaprosić je do współuczestnictwa w Komunii. Skąd to się bierze, że one tak bardzo ją cenią, a my tak często nie chcemy nawet korzystać z tego przywileju?Podejrzewam, że istotą problemu jest to, iż grzech pierworodny cały czas stanowi dla nas mur, przez który nasze doznania stają się zdecydowanie wytłumione. Jedność dusz czyśćcowych jest nieporównywalnie większa od naszej jedności. Zwróć uwagę, jak wielu świętych, na których się powołujesz, odczuwało nie kończącą się czarną noc miłości. Można być bardzo blisko Boga oddając swoją wolę Jego woli, a mimo to nie odczuwać Jego bliskości. Intencjonalnemu pragnieniu jedności wcale nie musi odpowiadać faktyczne poczucie jedności. No a tego wszystkiego już w tamtym życiu nie będzie – tam ta jedność będzie po prostu faktem.

  2. Jak czasem pomyślę o niebie to wiem, że tam musi być dobrze i pięknie, ale nie chcę jeszcze rozstawać się z tym co mam tutaj. Mam nadzieję, że będę żyć w dobrym (świadomym) zdrowiu do późnej starości, razem z mym mężem 🙂

    1. No i właśnie o to chodzi – życie tu na ziemi jest nam dane po to, byśmy nauczyli się kochać. I Ty właśnie to wybierasz.

Możliwość komentowania została wyłączona.