Wybaczanie

(21) Wtedy podszedł Piotr i zapytał: „Panie, ile razy mam prze­baczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy?”. (22) Jezus mu odpowiedział: „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (23) Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który po­stanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. (24) Kiedy zaczął to ro­bić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dzie­sięć tysięcy talentów. (25) Ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co po­siadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. (26) Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». (27) Pan ulitował się nad tym sługą, uwol­nił go i dług mu darował. (28) idy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, kolory był mu winien sto denarów. Chwycił go, począł dusić mówił: «Oddaj wszystko, coś winien. (29) A on upadł na zie­mię i prosił: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». (30) On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzie­nia, dopóki nie odda długu. (31) Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszyst­kim swojemu panu. (32) Wtedy pan wezwał go i powiedział: «Jesteś złym człowie­kiem! Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. (33) Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą?». (34) I pan rozgniewany wy­dał go katom, dopóki nie odda mu całego długu. „Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu”. (Mt 18)

Żeby zdać sobie sprawę, ile to jest te 10 tysięcy talentów, to powiem, że państwo Polskie mimo iż ostatnio mocno skupowało złoto, ma tego złota mniej, niż te 10 tysięcy talentów. Z kolei te 100 denarów odpowiada 3-miesięcznej pensji. Ktoś powie sporo, ale jednak nieporównywalnie mniej w stosunku do długu pierwszego dłużnika. To tylko wstęp do zrozumienia sytuacji, ale ponieważ sam tekst dotyczy wybaczania, to umieszczę tu kazanie ks. Tadeusza Aleksandrowicza, który podaje m.in. praktyczne rady:

3 odpowiedzi na “Wybaczanie”

  1. Wszyscy powołują się na to wybaczanie, ale prawie wszyscy zapominają, że wstępem do tego wybaczenia jest uznanie własnych win i warunkiem koniecznym jest prośba o przebaczenie. Bo jak inaczej nie pomylić z pobłażaniem?

  2. Nie dobrałem właściwego słowa, chodziło mi o pojednanie. Wybaczać musimy, ze względu na siebie, bowiem skrywana uraza szkodzi nam samym. Obejrzę filmik wieczorem.

    1. Nie wiem, czy wysłuchałeś później tego, co mówił ks. Aleksandrowicz, a dawał m.in. taką radę, by w tych najtrudniejszych przypadkach przyjmować Komunię Św. w intencji tej osoby, której powinniśmy przebaczyć, a po komunii powiedzieć tak: Panie Jezu, ja bym tej osobie nie przebaczył, ale ponieważ Ty mnie prosisz, to w imię Twoje przebaczam.
      I dalej mówił o tym, że co z tego, iż nadal na myśl o tej osobie nadal czuje się złość – to nieważne, najważniejsza jest wola przebaczenia, a skoro idzie się razem z Jezusem, to kiedyś to przebaczenie całym sercem przyjdzie.
      Ta rada jest tak cenna, bo rzeczywiście jest tak, że to przebaczenie nade wszystko jest potrzebne nie samemu – przebaczenie innym odmienia mnie samego 🙂 Dokładnie tak, jak napisałeś,

Możliwość komentowania została wyłączona.